Sơ Đồ Tổ Chức Của Nhà Thầu

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY

STT

TÊN CHỨC NĂNG

SỐ LƯỢNG

ĐƠN VỊ TÍNH

1.

Hội đồng quản trị

01

Hội

2.

Ban giám đốc

01

Ban

3.

Phòng kỹ thuật

01

Phòng

4.

Phòng điều hành sản xuất

01

Phòng

5.

Phòng kế hoạch

01

Phòng

6.

Phòng kế toán – thống kê

01

Phòng

7.

Phòng vật tư

01

Phòng

8.

Phòng tổ chức lao động 

01

Phòng

9.

Khối các công trường sàng tuyển

04

Công trường

10.

Khối các công trường vận tải đất đá

01

Công trường

11.

Khối các công trường dự án biển đảo

02

Công trường

12.

Đội cơ khí

02

Đội

13.

Đội sửa chữa

04

Đội

 

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT

STT

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT

Số lượng

Theo kinh nghiệm

>=5 năm

>=3 năm

I

Đại học và trên đại học

26

18

08

1

Kỹ sư xây dựng

03

02

01

2

Kỹ sư địa chất và khai thác mỏ

03

02

01

3

Kỹ sư động lực, ôtô máy nổ

02

02

 

4

Kỹ sư cơ khí

05

03

02

5

Kỹ sư mỏ

03

02

01

6

Cử nhân kinh tế

07

05

02

7

Các ngành nghề khác

03

02

01

II

Cao đẳng và trung cấp

16

10

06

1

Giao thông

02

02

 

2

Xây dựng

02

02

 

3

Trắc địa

03

03

 

4

Tài chính

08

05

03

 

TỔNG CỘNG ( I + II )

42

28

14