TẦM NHÌN

Trở thành một trong những công ty mạnh hàng đầu hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển các Khu Công nghiệp, Công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

SỨ MỆNH

Xây dựng những Cụm Công nghiệp với công nghệ hiện đại, đạt tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ cao. Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị công nghệ cao cho ngành điện tử viễn thông. Sử dụng công nghệ tiên tiến để tận thu tài nguyên khoáng sản từ các bãi thải Mỏ..

Thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý về vật chất và tinh thần đối với cán bộ công nhân viên, tạo ra giá trị mới cho các cổ đông, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chất lượng: cam kết xây dựng những Cụm Công nghiệp với chất lượng và thẩm mỹ cao, đạt tiến độ và an toàn, luôn đi đầu trong việc áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào quản lý doanh nghiệp và thi công công trình, xem chất lượng là một nhân tố phát triển để tăng tính cạnh tranh và là một yếu tố của văn hóa doanh nghiệp.
  • Chuyên nghiệp: Xây dựng đội ngũ Cán bộ, Công nhân có phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, giầu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn. Đoàn kết, hợp tác lành mạnh, sẵn sàng chia sẻ giữa đồng nghiệp, giữa Lãnh đạo-Nhân viên và với các đối tác.
  • Trách nhiệm xã hội: cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ công nhân viên, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong tình đồng bào tương thân tương ái.
  • Phát triển bền vững: Lựa chọn lĩnh vực có xu thế tăng trưởng, có nhu cầu thực tế dài hạn trong tương lai. Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tâm huyết, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Chia sẻ giá trị cùng với cộng đồng.